Zespół Szkół Specjalnych przy DPS w Kadłubie

 

 

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015

 

/podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 18.04.2002r. w sprawie organizacji roku szkolnego – Dz.U.nr46,poz.432, z późn.zm./

 

 

Rozpoczęcie roku szkolnego – 1 września 2014

Ferie świąteczne

Boże Narodzenie         - 22 – 31 grudnia 2014

Wielkanoc                            - 2 – 7 kwietnia 2015

 

Ferie zimowe  19 stycznia – 1 lutego 2015

Dni świąteczne wolne od zajęć:

11 listopada 2014 (Święto Niepodległości) - wtorek

1 stycznia 2015 (Nowy Rok) - czwartek

6 stycznia 2015 (Objawienie Pańskie) – wtorek

1 maja 2015 - piątek

4 czerwca 2015 (Boże Ciało) – czwartek

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

10 listopada 2014 – poniedziałek

2 stycznia 2015 – piątek

5 stycznia 2015 – poniedziałek

5 czerwca 2015 – piątek

 

 

Zakończenie roku szkolnego – 26 czerwca 2015 – piątek,
                                                      godz. 10.00